147 สีชมพู ผู้โดยสารโบกไม่ยอมจอด 3 คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
147 สีชมพู ผู้โดยสารโบกไม่ยอมจอด 3 คัน ป้ายชั่วคราว BTS บางหว้าฝั่งขาออก ถ.เพชรเกษม เวลา 8.10 -8.30 น. วันที่ 23 พ.ค.59

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 147 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ