147 วิ่งถึงแค่เคหะเองหรอครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คือทำงานที่เซ็นทรัลพระราม 2 นี่สองวันแล้วครับออกจากห้างมาประมาณ 2ทุ่มครึ่งรอรถนานมากว่าจะมา พอมาถึงบอกวิ่งถึงแค่เคหะ ถ้าจะไปบางแคต้องรอรถรอบ 4ทุ่ม สรุปอันนี้เป็นระเบียบของขนส่งรึเป็นที่พนักงงานเองครับ แล้วรถจะเลิกวิ่งไปบางแคตั้งแต่กี่โมงครับจะได้เตรียมตัวถูก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้งอเรียนรถประจำทางสาย 147 วิ่งแค่เคหะนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ