146 จอดเปลี่ยนรถที่สายใต้ใหม่นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับช้ามากและรอเปลี่ยนรถนาน จนผู้โดยสารหลายคนที่นั่งรอเปลี่ยนใจไม่รอ ไม่ทราบว่าคนขับกับคนเก็บตั๋ว ไปหลงทางในตลาดสายใต้หรือไม่

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียนสาย 146 ขับรถช้ามากและรอเปลี่ยนรถนานมาก จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ กำชับผู้ประจำรถปรับปรุงเรื่ืิองระยะเวลการเปลี่ยนรถ ที่ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารอนาน ถ้าพบเหตุการเช่นนี้อีก ช่วยแจ้ง วัน เดือน ปี และเวลา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการทำงานของผู้ประจำรถ ขอขอบคุณที่แจ้งข้ามา