145 / 3-44047 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 18 ธันวาคม 60 เวลา ประมาณ 6.40 รถเมล์ 145 / 3-44047 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร ป้าย ถนนสายลวด/รพ.สมุทรปราการ ปกติสายนี้ปล่อยรถห่างกันนานอยู่แล้ว ยังจะไม่เข้าป้ายอีก... กรุณาลงโทษพนักงานขับรถด้วย