145 3-40352 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
23 เมษายน 61 เวลา 06.30 ป้าย สายสวด รพ.สมุทรปราการ 145 3-40352 ไม่จอดรับผู้โดยสาร รอนาน แล้วยังไม่เข้าป้ายอีก ร้องเรียนบ่อยมากๆ สายนี้แต่ก็เเหมือนเดิม

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 145 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งทุกป้ายทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ