145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
145 ห่วยแตก ห่วยโคตรๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ขอทราบรายละเอียดข้อมูล จะได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ