145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ ชม.กว่า 145 เมกาบางนา วิ่งตามอารมณ์นายท่ารึป่าว ขาดช่วง บางทีวิ่งมา 3-4 คันติด แย่มาก