145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 145 ช่วง 23:00 ขึ้นไป ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารป้ายตรงข้ามกับสำงานใหญ่ธนาคารทหารไทยขับเร็วแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็น คันเดียวไม่เท่าไหร่แต่ 3-4 ก็เหมือนกัน ควรจะเห็นใจคนที่มารอหน่อย รอก็นานแล้วยังไม่จอดอีกควรปรับปรุงอย่างมากและเป็นอย่างนี้ทุกวัน