145 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 13/02/2561 เวลา ประมาณ 20.30น. ถนนศรีนครินทร์ มุ่งหน้าไปปากน้ำ ป้ายรถเมย์สถานีรถไฟ้หัวหมาก คือรอรถเกือบชั่งโมง พอรถมาก็มาพร้อมกัน 3คัน คันแรกไปเมกะจอดรับผู้โดยสารปกติ คันที่2 ไปปากน้ำจอดไปถึงนาที แล้วไปเลยที่สำคัญจอดไม่ตรงป้าย ไม่รอให้คนวิ่งไปขึ้นเลย คันที่3 ยิ่งไปกันใหญ่ไม่จอดรับเลย คือรอมา ชม. ต้องรอใหม่อีก ชม. รถมาช้า ไม่รับคน จอดไม่ตรงป้าย แบบนี้หลายครั้งละ และที่สำคัญคนร้องเรียนเยอะ แต่ไม่แก้ไข ทำงานกันยังไง กินเงินเดือนภาษีประชาชน แต่บริการแย่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ