145 ใช้เกณฑ์อะไรในการปล่อยรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่12 ธันวาคม 2566 เวลา 17:30 ดูใน ViaBus เดินรถติดกัน 3คัน และตอนเช้า เวลา7:45 เดินรถติดกัน 2คัน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป