145 เมกาบางนา รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 145 เมกาบางนา มีแต่รถเข้าอู่เมกาบางนา ทุกครั้งที่รอไม่เคยต่ำกว่า 2 ชั่วโมง รถเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15 คัน แต่ไม่มีรถออกจากอู่ ทำอะไรกันอยู่ ไปไหนกันหมด

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)