145 ปากน้ำ - หมอชิต 2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ช่วยพิจารณาจัดรถ 145 เส้นทางหลัก(ปรับอากาศ/ไม่ปรับอากาศ) เพิ่มเติมด้วยครับ ปัจจุบันรถ 145 เส้นทางหลักน้อยมาก(เห็นเป็นรถเสริมบางกะปิเยอะ) ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการเข้า/ออกหมอชิตไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรครับ