145 ปากน้ำ-หมอชิต ปิดประตูรถใส่หน้าผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผู้ขับปิดประตูไม่มองผู้โดยสาร ปิดประตูโดนหน้าผู้โดยสาร ผู้ขับชื่อ พิศาล ซอนเสน อย่าให้เรื่องเงียบ ติดต่อกับด้วยนะครับ เลขอนุญาต 02178/58