145 ปล่อยแต่รถเสริม คนที่รอรถวิ่งถคงจตุจักรรอทีเป็นชม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มาแต่ละคันว่างๆทั้งนั้นเพราะคนรอแต่รถวิ่งยาวเปลืองน้ำมันปะถามจริงๆ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนิการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ