145 ขาดระยะ ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
207 ผ่าน 3-4 คัน 145 ยังไม่มาเลย บางทีรอนานเกือบ 40 นาที นอกจากรอนานแล้วยังไม่จอดป้ายอีก โดยเฉพาะรถเมล์ฟรีที่ได้ภาษีจาก ปชช จะขอดก้อต่อเมื่อมีคนลง ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยนะคะ เสียงประชาชน มันไม่ดัง อย่าให้ต้องถึงขั้นผ่านสื่อเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วนยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรปล่อยรถให้หมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอรนาน พร้อมทั้งเสนอผู้มีอำนาจการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ