145 ขาดระยะมาด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หน้าซีคอนส์ ในช่วง 20:00- 22:00 รถประจำทางสาย 145 ขาดระยะมาก ช่วยทำการปล่อยรถให้เป็นระยะด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการจัดสรรค์การปล่อยรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ