145 ขาดระยะมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วง ชม.เร่งด่วนช่วงเย็น รบกวนปล่อยรถ 145 ธรรมดา ไปปากน้ำบ้างเพราะ มีแต่รถไปเมกา 3-4 คัน ติดๆ กัน ห่างกันไม่ถึง 5 นาที แต่รถไปปากน้ำ ไม่มีเลย บางวัน เป็น ชม. บางสัน 2 ชม. กว่าจะมาสักคัน ระหว่างทางผู้โดยสารไปปากน้ำมากกว่าเมกา รบกวนตรวจสอบด้วยคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งข้อเสนอความเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่แนะนำบริการ