145ไม่รับผู้โดยสารป้ายบางกะปิ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา22.31 วันที่17/2/63 สาย145 หมายเลขรถ370589 เข้าป้ายแต่ไม่รับผู้โดยสารขับออกเลบ เวลา 22.48 วันที่17/2/63สาย145 หมาเลขรถ 370473 ไปเติมก๊าส ไม่ไปถึงปลายทาง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ