145ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567เวลา06.45น.รถเมล์แดงสาย145 ปากน้ำ-หมอชิต ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารป้ายหมู่บ้านเพนโก้วิลล์ (ถัดจากป้ายรพ.เปาโลมาหน้าธ.กรุงศรีอยุธยา) ขนาดโบกอย่างโหยหวลมากยังไม่ยอมจอดรับอีก ไม่มีจิตสำนึกของความเป็นคนเลย ถ้าไม่จอดรับคนแล้วจะขับรถเปล่าๆวิ่งตะเลิดๆแบบนี้ไปให้เสียน้ำมันเปล่าๆทำไม อยากให้มีการลงโทษพวกที่ไม่จอดรับผู้โดยสารให้ปรับเงินจุดละ1000ไปเลย จะได้มีความรับผิดชอบบ้าง ผู้โดยสารไปทำงานไม่ทัน ขสมก.ก็ขาดรายได้ทำให้เสียหาย ทั้งต่อคนอื่นและองค์กร โปรดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด่วนที่สุดด้วยขอบคุณมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถในช่องทางจราจรด้วยความถูกต้อง จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดภาระในการเดินทางให้กับประชาชน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)