143

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
แฮปปี้แลนด์
ปลายทาง: 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:00 - 23:00
เที่ยวไป: 
ตลาดหัวตะเข้ แยกลาดกระบัง ซอย 54 การไฟฟ้าย่อยลาดกระบัง โรงพยาบาลลาดกระบัง สถานีตำรวจจระเข้น้อย แยกฉลองกรุง-ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถานีรถไฟหัวตะเข้ (ฉลองกรุง) หมู่บ้านรุ่งอรุณ 1 แยกถนนเลียบคลองมอญ-ฉลองกรุง หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 แยกเจ้าคุณทหาร-ฉลองกรุง หมู่บ้านเอกไพลิน (เจ้าคุณทหาร) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (เจ้าคุณทหาร) แยกถนนคุ้มเกล้า-เจ้าคุณทหาร หมู่บ้านทิพย์วารี (เจ้าคุณทหาร) แยกซอยเจ้าคุณทหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า (เจ้าคุณทหาร) แยกเจ้าคุณทหาร หมวดการทางมีนบุรี แยกเคหะร่มเกล้า หมู่บ้านภูวรินทร์ (ร่มเกล้า) สหพัฒนพิบูลย์ (ร่มเกล้า) หมู่บ้านปรีชา (ร่มเกล้า) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้า ห้างคาร์ฟูร์ร่มเกล้า (ร่มเกล้า) แยกร่มเกล้า-รามคำแหง รามคำแหง ซอย 194 รามคำแหง ซอย 192 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เคหะรามคำแหง ห้างบิ๊กซีสุขาภิบาล 3 หมู่บ้านปาร์คเวย์ ชาเลต์ รามคำแหง ซอย 190 รามคำแหง ซอย 188 รามคำแหง ซอย 203 รามคำแหง ซอย 199 หมู่บ้านรื่นฤดี (รามคำแหง) รามคำแหง ซอย 195 รามคำแหง ซอย 191 แยกถนนบัวขาว-รามคำแหง รามคำแหง ซอย 189 โรงเรียนเทพอักษร แยกถนนมีนพัฒนา-รามคำแหง รามคำแหง ซอย 170 วัดบำเพ็ญใต้ รามคำแหง ซอย 185 รามคำแหง ซอย 177 รามคำแหง ซอย 167 โรงเรียนคันนายาว โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า รามคำแหง ซอย 159/1 รามคำแหง ซอย 157/2 รามคำแหง ซอย 157 รามคำแหง ซอย 151/2 รามคำแหง ซอย 151/1 ต่างระดับสุขาภิบาล 3 รามคำแหง ซอย 143/1 รามคำแหง ซอย 139 หมู่บ้านสัมมากร โรงเรียนโสมาภา รามคำแหง ซอย 127/4 รามคำแหง ซอย 127/3 รามคำแหง ซอย 127 รามคำแหง ซอย 121 รามคำแหง ซอย 117 รามคำแหง ซอย 111 แยกบ้านม้า วัดศรีบุญเรือง (รามคำแหง) รามคำแหง ซอย 101 แยกถนนพ่วงศิริ-รามคำแหง รามคำแหง ซอย 97 แยกลำสาลี อาคารสมประสงค์ แยกลาดพร้าว-ศรีนครินทร์ ห้างโลตัสบางกะปิ ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ (ลาดพร้าว) ห้างน้อมจิตต์ แยกแฮปปี้แลนด์ สาย 1-ลาดพร้าว ตลาดแฮปปี้แลนด์
เที่ยวกลับ: 
ตลาดแฮปปี้แลนด์ แยกแฮปปี้แลนด์ สาย 1-ลาดพร้าว ห้างน้อมจิตต์ ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ (ลาดพร้าว) ห้างโลตัสบางกะปิ แยกลาดพร้าว-ศรีนครินทร์ อาคารสมประสงค์ แยกลำสาลี รามคำแหง ซอย 97 แยกถนนพ่วงศิริ-รามคำแหง รามคำแหง ซอย 101 วัดศรีบุญเรือง (รามคำแหง) แยกบ้านม้า รามคำแหง ซอย 111 รามคำแหง ซอย 117 รามคำแหง ซอย 121 รามคำแหง ซอย 127 รามคำแหง ซอย 127/3 รามคำแหง ซอย 127/4 โรงเรียนโสมาภา หมู่บ้านสัมมากร รามคำแหง ซอย 139 รามคำแหง ซอย 143/1 ต่างระดับสุขาภิบาล 3 รามคำแหง ซอย 151/1 รามคำแหง ซอย 151/2 รามคำแหง ซอย 157 รามคำแหง ซอย 157/2 รามคำแหง ซอย 159/1 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนคันนายาว รามคำแหง ซอย 167 รามคำแหง ซอย 177 รามคำแหง ซอย 185 วัดบำเพ็ญใต้ รามคำแหง ซอย 170 แยกถนนมีนพัฒนา-รามคำแหง โรงเรียนเทพอักษร รามคำแหง ซอย 189 แยกถนนบัวขาว-รามคำแหง รามคำแหง ซอย 191 รามคำแหง ซอย 195 หมู่บ้านรื่นฤดี (รามคำแหง) รามคำแหง ซอย 199 รามคำแหง ซอย 203 รามคำแหง ซอย 188 รามคำแหง ซอย 190 หมู่บ้านปาร์คเวย์ ชาเลต์ ห้างบิ๊กซีสุขาภิบาล 3 เคหะรามคำแหง โรงเรียนมีนประสาทวิทยา รามคำแหง ซอย 192 รามคำแหง ซอย 194 แยกร่มเกล้า-รามคำแหง ห้างคาร์ฟูร์ร่มเกล้า (ร่มเกล้า) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้า หมู่บ้านปรีชา (ร่มเกล้า) สหพัฒนพิบูลย์ (ร่มเกล้า) หมู่บ้านภูวรินทร์ (ร่มเกล้า) แยกเคหะร่มเกล้า หมวดการทางมีนบุรี แยกเจ้าคุณทหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า (เจ้าคุณทหาร) แยกซอยเจ้าคุณทหาร หมู่บ้านทิพย์วารี (เจ้าคุณทหาร) แยกถนนคุ้มเกล้า-เจ้าคุณทหาร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (เจ้าคุณทหาร) หมู่บ้านเอกไพลิน (เจ้าคุณทหาร) แยกเจ้าคุณทหาร-ฉลองกรุง หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 แยกถนนเลียบคลองมอญ-ฉลองกรุง หมู่บ้านรุ่งอรุณ 1 สถานีรถไฟหัวตะเข้ (ฉลองกรุง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง แยกฉลองกรุง-ลาดกระบัง สถานีตำรวจจระเข้น้อย โรงพยาบาลลาดกระบัง การไฟฟ้าย่อยลาดกระบัง แยกลาดกระบัง ซอย 54 ตลาดหัวตะเข้