143

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
มีนบุรี
ปลายทาง: 
เคหะฉลองกรุง
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:30 - 21:00