142 3-17E รถน้อยเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถน้อยมาก ปล่อยรถแบบขาดระยะสุด ๆ เห็นใจผู้โดยสารเถอะ มันต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้ นี่มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะ กับปัญหานี้อะ มันเกินไปมาก ๆ กระทบการทำงาน การใช้ชีวิตมาก ๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)