142 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รออยู่คนเดียวป้ายตรงข้าม ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ขับเร็ว พอเห็นแต่ไกลก็รีบโบก แต่ไม่จอดจ้า แหม่รถก็ขาดระยะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ กรณีขับรถแข่งไล่แซงกันมีความผิดตามระเบียบข้อบังคับองค์การ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งหน้าไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การ (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ