142 ไม่จอดรับผูู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอที่ป้ายวัดบางนางเกรง โบกเรียกรถแล้ว รถตบไฟเลี้ยวเข้ามาแล้ว แล้วก้เลยไปไม่จอดรับ คืออะไร คุณภาพของการบริการต่ำลงหรอคับ ถ้ารักษามาตรฐานไม่ได้ก้ปิดไปเถอะ จัดการแค่การขนส่งสำหรับ คนในประเทศยังไม่ได้ แล้วจะทำอะไรต่อ