142 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
142 เป็นสายรถที่ต้องรอนานมาแ แถมมาแล้วไม่จอดเข้าป้ายเพื่อรับคนอีกโดยเฉพาะตอนมืดๆ ตรงป้ายหัวกระบือฝั่งทางกลับไปสำโรง