142 เข้าป้ายด้วยความเร็วและห่างป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้าย กม.9 ก่อนขึ้นทางด่วนขาเข้าเมือง สาย 142 รหัส3-70431 เวลาประมาณ 11.30 น. 27 ก.ย. 2562

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ