142 วิ่งขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ถ้าจะวิ่งขวาตลอด ก็ไม่ควรมาวิ่งอีก แนะนำคนขับรถ กลับบบ้านไปขับรถส่วนตัวค่ะ รถคันหนึ่งเวลารอก็ใช้เวลารอนานแล้ว เราก็อุตส่าห์กะเวลาออกมาจากบ้านเพื่อให้ทันรถหรือใกล้เคียงเวลารถมาตาม Application เพื่อจะได้ไม่ต้องมารอรถให้เสียอารมณ์ สุดท้ายยังมาเจอรถวิ่งขวาอีก สุดท้ายก็มารอรถเหมือนเดิม ***13-0236(3-45029) [142]

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ