142 รถน้อยมากคนขึ้นเยอะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย142ช่วงเช้าจากแสมดำไปปากน้ำ รถทิ้งระยะห่างมาก40นาทีมา1คัน คนขึ้นเยอะแต่รถน้อยผู้ใหญ่ของ ขสมก ดูหน่อยครับ รถไม่มีเยอะเหมือนสายอื่นๆ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)