142 ปากน้ำ-แสมดำ จะช้าไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ช่วยแก้ไขการเดินรถของสาย 142 ปากน้ำ-แสมดำ เพราะทุกครั้งในการใช้บริการจะต้องรอรถไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ทั้งรถที่มาจากปากน้ำและแสมดำ เพราะเป็นเส้นทางระยะไกลและมีผู้คนใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน อยากให้เพิ่มเที่ยวรถ หรือทำการออกจากอู่ให้ถี่ขึ้น

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้ส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 142 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจัดสรรรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกใมนการเดินต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.