142 จากวัดสนไปปากน้ำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอนานไปไหม 1 ชม. ไม่มีรถเลย มีแต่ไปแสมดำ วิ่งวันละ 1 คันหรอ สายที่ไปลงปากน้ำอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ