142 ขาดระยะ ร้องเรียน ครั้งที่ 2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในวันที่ 29 ส.ค. 2562 รอรถที่สี่แยกบางนา ไปพระราม 2 รอรถตั้งแต่ประมาณ 19.05 น. รถมาประมาณ 20.10 น. ตรวจสอบ gps จาก viabus พบว่าช่วงเวลาก่อน 19.00 น. มีรถวิ่งติดๆกันไปหลายคัน ทำให้หลังเวลา 19.00 ไม่มีรถ ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย ข้อเสนอแนะถึงผู้บริหาร ขสมก. ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากแล้ว น่าจะลงทุนนำระบบคอมพิวเตอร์และGPSมาบริหารจัดการการปล่อยรถแบบอัตโนมัติแทนคน พนักงานที่มีอยู่ทำงานไม่มีประสิทธภาพน่าจะปลดออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับ ขสมก.จะได้กำไรสักที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ