142 ขาดระยะ ร้องเรียนแล้วหลายรอบ ไม่ปรับปรุง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 29 เมษายน 2562 รอรถเมล์สาย 142 ที่ป้ายแยกบางนา เพื่อไปพระราม2 รอตั้งแต่ประมาณ 18.50 จนถึง ประมาณ 19.45 รถถึงมา รถแน่นมาก คนขึ้นได้ไม่หมด ร้องเรียนนี้เป็นครั้งที่4 ครั้งแรกร้องเรียนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผ่านมาเกือบ 2 เดือน ไม่มีการปรับปรุง ปัญหาเหมือนเดิม ถ้าผู้จัดการสาย 142 คนปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้ทาง ขสมก.ช่วยปรับเปลี่ยนคนที่มีความสามาถมาทำงานแทนด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ