142 ขาดระยะ รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเย็น ประมาณ17:30 ต้องรอรถ 1-2 ชั่วโมงเป็นประจำ (ป้ายแรกจากอู่แสมดำ) ( บ่อยครั้งรถจะวิ่งเลยป้ายนี้ หลังจากรอมาเป็นชั่วโมง ช่วยปรับปรุงด้วย)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ