142ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมสาย142ไม่จอดรับ ป้ายรถเมตลาดกรีนเดย์ วันที่28/4/62เวลา8.50 ใช้โดยสารประจำ วันนี้โบกแล้วไม่จอด ทำให้ล่าช้า ไปทำงานไม่ทัน ต้องเปลี่ยนเส้นท่งทำงานใหม่ คันอื่นจอด แต่วันนี้ ทำไมไม่จอด ค่าโดยสาร ก็ขึ้น จาก23เป็น27แล้ว รถสาย142นานๆมาที ทำไมต้องมีพฤติกรรมแบบนี้คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ