141 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 141 สายไปจุฬา มาถึงซอยสุขสวัสดิ์ 23 เมื่อเวลา 11.50 วันที่ 5 มีนา 2561 ไม่จอดรับผู้โดยสาร รถมาเลนข้างในและมาเร็วทำให้เข้าป้ายไม่ทันจึงไม่จอด โดยเรียกไปแล้วสองครั้ง จำทะเบียนไม่ได้ แต่ทราบว่าเป็นคันที่ปล่อยมาก่อนรถอีกคันที่ทะเบียน 15-3919 ปกติ 141 ก็ขาดระยะมากอยู่แล้วถ้าพลาดคันหนึ่งอาจจะต้องรอเป็นชั่วโมง เพราะมีรถเสริมมาคั่นอีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ. 141 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)