141. ไม่จอดป้าย ตึกอื้อจือเหลียง 3. คันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอเมล์ ปอ.141 ไม่ยอมจอดป้ายตึก อื้อเจือเหลียง โบกทุกคัน โบกก่อนถึงป้าย ตั้งแต่รถลงสะพานข้ามแยก. เห็นแต่ไม่ยอมจอด