141 ไม่จอดป้าย คนรอเต็มป้าย ผ่านไป3คันแล้วก็ยังไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวานรอรถเมล์ ตั้งแต่ 17.00 น - 18.30 น. รถเมลล์ 141 มา 3 คันแต่ไม่มีคันไหนจอดป้ายหน้ากรมศุลกากรเลยค่ะ ถ้าจะไม่รับเพราะคนเยอะ ก็ขอไห้เพิ่มรถมากกว่านี้ค่ะ คนรอที่ป้ายหน้ากรมศุลกากรเยอะมาก ใครๆก็อยากกลับ อันนี้ไม่มีจอดเลย ขับผ่านไปเลยค่ะ แก้ไขด้วยค่ะจากใจคนที่ต้องมายืนรอรถเมลล์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ