141 รอรถนานมาก2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเลิกงานควรเพิ่มรถ ขึ้นป้ายกรมศุลขึ้นรถไม่ได้ และปรับปรุงความถี่ของรถ รอรถนานมากชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ