141 ยังไปจุฬาอยู่ไหมคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนเช้ารอรถเมล์141ไปจุฬาขึ้นตรงเซ็นทรัลพระราม2 ตั้งแต่ 6.15น. แต่รถที่ผ่านมามีแต่ไปคลองเตย เลยอยากจะสอบถามว่า141 ตอนเช้าไปแค่คลองเตยหรอคะ ไม่มีไปจุฬาแล้วหรอ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ