141 ปล่อยรถยังไง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปัญหาซ้ำซากไม่เคยคิดจะปรับปรุง คนขึ้นเยอะรถบริการน้อย คิดจะทำอะไรให้ดีขึ้นบ้างปะ ปล่อยมาชม.ละคันหรอไง รถมีกี่คันกันวะ ชม.กลับบ้านรอแม่งเกือบชม.

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)