141 ทั้งขาไปและกลับน้อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทุกครั้งที่เดินทางไปจุฬาและกลับจุฬา มักจะต้องนั่งรอรถสาย 141 เป็นชั่วโมง เช่นครั้งนี้ ที่นั่งอยู่ป้ายวัดสนรอ141ไปจุฬา แต่กลับมีแต่สาย 141 ติดป้ายว่าไปอู่แสมดำติดกัน5คัน จึงอยากทราบว่า สาย141ไม่มีตารางเวลาวิ่งไปกลับที่แน่นอนหรอคะ ทำไมขากลับอู่ถึงได้มาติดๆกันขนาดนี้ ช่วยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะที่รับฟัง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ