141 ตอนเช้าน้อยเกินไป รถเต็มตลอดคนไม่ได้ขึ้นเยอะมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถมาทีก้เต็ม ต้องรอรอบถัดไปซึ่งมาช้าอิก เสียเวลามากๆ ช่วยเพิ่มรอบหน่อยนะ ไม่ไหวจริงๆ ยิ่งช่วงนี้คลองเตยรถติดสุดๆ ยิ่งช้าไปอีก รบกวนอ่านด้วยนะ เมื่อมันมีทำสะพานทำถนน คุณก้ต้องแก้ไขปรับปรุงรอบรถให้ทันความต้องการของผู้ใช้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ