141 ช่วงเช้าเวลาเร่งด่วน ขาดสายมากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงประมาณ 7-8 โมง รถเมยสาย 141 ค่อนข้างขาดสายนานมาก เมื่อเทียบกับ140 บางวันรอนานเกิน 15 นาที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 141 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ