141 จุฬา ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สงสัย ป้ายรถเมล์ก่อนถึง กม. 9 เนี่ย เค้าไม่จอดกันเหรอ ไม่ทราบว่าจะมีไว้ทำไม ถ้าไม่จอดก็รื้อทิ้งเถอะ จะได้ไม่ต่องมายืนรอ เสียเวลาเสียความรู้สึก กว่ารถจะมาแต่ละคันใช้เวลาคันละครึ่งชั่วโมง กว่าจะลงทางด่วนก็ชั่วโมงครึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ