141 ควรเพิ่มความถี่จำนวนรถในเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
141 ควรจัดการได้ เพิ่มความถี่จำนวนรถ คลองเตย-วัดสน เวลาเร่งด่วน 7:00-8:30,17:00-19:00 น่าจะทยอยทำได้ อยากให้ขสมก หรือรถส่วนตัว รบกวนจัดการด้วยคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ