141รอรถนานเกินไปไหมคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ทางหน่วยงานช่วยปล่อยรถ141ให้พอดีเวลาหน่อยค่ะ บางทีรอเป็นชั่วโมงมันเสียเวลามากๆเลยค่ะ อยากให้แก้ไขเรื่องนี้มากๆขากลับไปแสมดำคือรอนานมากจนแทบจะไปต่อรถกลับบ้านไม่ได้เลยค่ะเพราะรถจะหมดฝากด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ