140 570086 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 21.30 น ที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามซอยวัดพุทธ ได้มี 140 (570086) ขับรถชิดขวามาเเล้วไม่ยอมเข้าป้าย ผมจึงต้องเสียเวลารอรถอีกคันหนึ่ง โดยปกตินี่มีการอบรมให้รถประจำทางขับเข้าทางเลนขวาหรอครับ ผมไม่ทราบจริงๆ เเล้วทำไมคันอื่นถึงจอดป้ายได้ ผมค่อนข้างฉงนครับว่าผู้ขับขี่ได้ผ่านการอบรมมาหรือเปล่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ