140 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
16:03 26 ธันวาคม 2563 แยกกิโล9 ขาเข้าอนุสาวรีย์ พยายามอยู่เลนสองชลอรถให้รถใหญ่บังแต่ไม่จอดป้าย พอรถใหญ่ออกตัวจึงออกตาม เป็นแบบนี้บ่อยครั้ง พยายามโบกดักแต่ไกลๆ แต่คนขับทำเป็นไม่เห็น ทำเป็นมองแต่กระจกขวาจนเลยป้ายไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ