140 รอนานและขับช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ 140 ที่หน้าซอย พระราม2 82 ตั้งแต่ 9.15 ถึง 9.45 ซึ่งรอนานกว่าปกติ พอได้ขึ้นคนขับขับช้าและลาก ทำให้ไม่สามารถคำนวณเวลาเดินทางได้ซึ่งทำให้ไปทำงานสาย 2 วันติด รบกวนหาแนวทางการแก้ไขให้ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ