140 รถหายไปไหนหมด เวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตอนเช้า นานกว่าจะมาที มาทีก็แน่นมาก ตแนเย็น คันออกจาก อนุเสาวรี รอ 30 นาที ไม่มีรถเลย ทำไม เป็นแบบนี้ ขนาดเป็น วันธรรมดา ถ้ารถไม่พอ เอารถส้มกลับมาค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)